تاییدیه نرم افزار تعاونی مسکن از سازمان جنگل ها و مراتع

تاییدیه نرم افزار تعاونی مسکن از سازمان جنگل ها و مراتع کشور

بیشترین چیزی که ما را به ادامه کارمان دلگرم می کند، دیدن رضایت مشتریان از محصولات و عملکرد ماست. خدا را شکر می کنیم که هر روز به تعداد مشتریان راضی نرم افزار تعاونی مسکن و سایر محصولات ما اضافه می شود.

تاییدیه زیر از طرف مدیریت شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان جنگل ها و مراتع کشور در خصوص عملکرد نرم افزار تعاونی مسکن مهر و واحد پشتیبانی برایمان ارسال شده است. از صمیم قلب موفقیت و سربلندی تمامی مدیران و اعضای این تعاونی مسکن را آرزومندم.

شایان ذکر است این شرکت تعاونی از محصولات زیر استفاده می نماید :

۱) نرم افزار تعاونی مسکن (امتیازبندی و حسابداری) : تعیین اولویت انتخاب واحد برای اعضای تعاونی مسکن و گزارشات مالی و مدیریتی تعاونی

۲) وب سایت تعاونی مسکن : آدرس وب سایت این تعاونی مسکن www.tm-ksjm.ir می باشد.

۳) سامانه پیامک تعاونی مسکن : اطلاع رسانی به اعضای تعاونی مسکن در خصوص برگزاری جلسات، اطلاعیه واریز وجه و …

 تاییدیه نرم افزار تعاونی مسکن از سازمان جنگل ها و مراتع کشور