نرم افزار کلینیک

چرا از نرم افزار کلینیک استفاده کنیم؟

یکی از مشکلات مراکز درمانی و بالاخص درمانگاه ها، مدیریت و کنترل دقیق و سریع واحد پذیرش می باشد. همان طور که می دانید واحد پذیرش به عنوان قلب درمانگاه شما فعالیت می کند. چنانچه واحد پذیرش سریع و دقیق عمل نکند از طرفی مراجعین و بیماران ناراضی خواهند بود و ممکن است اولین حضورشان تبدیل به آخرین حضورشان شود. هم پزشکان از درمانگاه شما ناراضی خواهند بود و ممکن است دیگر نخواهند با شما همکاری کنند و در نهایت این شما هستید که به عنوان مدیر کلینیک متوجه ضرر و زیان هنگفت خواهید شد.

از کدام نرم افزار کلینیک استفاده کنم

آیا می دانید روزانه چند نفر به درمانگاه شما مراجعه می کنند؟ یا این که چند بیمار با دفترچه بیمه ویزیت شده و چند نفر با تعرفه آزاد می باشد؟

آیا می دانید تعداد دقیق ویزیت پزشکان در تاریخ های مختلف چقدر است؟ و صدها سوال دیگر است که جواب خیلی از آنها واقعا مشکل است. چاره کار چیست؟

ما روشی را برای شما معرفی می کنیم که با استفاده از آن می توانید تمامی کارهای بالا را در کمتر از چند دقیقه انجام دهید. روش پیشنهادی ما استفاده از نرم افزار کلینیک می باشد.
نرم افزار انتخابی شما بایستی این قابلیتها را داشته باشد که :
۱)    بتوانید کنترل دقیقی بر پذیرش داشته باشید.
۲)    سرعت پذیرش بیماران را افزایش دهد.
۳)    انواع گزارشات مدیریتی، نموداری و آماری را برای شما استخراج کند
۴)    توانایی تولید فایل های استاندارد بیمه های مختلف را داشته باشد.
۵)    بتوانید کنترل و نظارت دقیق به عملکرد سایر کاربران داشته باشید.
۶)    و مهم ترین بخش یک نرم افزار خوب، دارا بودن پشتیبانی قوی می باشد.
ما در نرم افزار مدیریت کلینیک پویا که یکی از محصولات خوب و پرطرفدار راه حل های پویا می باشد، تمامی این قابلیت ها را گنجانده ایم. اگر شما امکانی را خواستید که در نسخه فعلی نرم افزار ما موجود نیست، می توانید آن را به واحد فنی شرکت اعلام کنید تا امکان مورد نظر با سلیقه خودتان طراحی شود و از آن استفاده کنید.

Success