تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه صنعت نفت

تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه صنعت نفت

پس از ۲ سال استفاده از نرم افزار راه حل های پویا به نظر من این نرم افزار از جمله کارآمدترین نرم افزارهای مالی برای شرکتها و کاربردی ترین برای تعاونی ها می باشد. از نقاط قوت متمایز آن شرکت مشتری مداری بوده که با داشتن پرسنلی کارآزموده و با برخورد بسیار خوب پشتیبانی بسیار مطلوبی ارائه می دهد. از امتیازات دیگر آن شرکت اقدام به رفع کوچکترین ایراد نرم افزاری اعلانی از طرف مشتری در سریع ترین زمان است.

اتحادیه تعاونی های مسکن مهر خرمشهر

اتحادیه تعاونی های مسکن مهر خرمشهر

صمیمانه ترین تقدیر خود را از عملکرد آن مجموعه منسجم، پاسخگو و متعهد آن شرکت اعلان داشته و ضمن تبریک برای ایجاد کامل ترین نرم افزار حسابداری در راستای مسکن مهر و ایجاد شفافیت در نحوه واگذاری واحدها به اعضا کار را برای تعاونی ها آسان نموده اید. امید است در سایه ایزد منان در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید.

تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران

تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران

 

بدینوسیله این تعاونی مسکن رضایت خود را از سیستم شرکت راه حل های پویا در خصوص نرم افزار امتیازبندی تعاونی مسکن اعلام میدارد. امیدوارم در ارائه سیستم های بهتر و بهینه تر موفق و موید باشند.