فیلم آموزش بستن سال مالی در نرم افزار تعاونی مسکن مهر – قسمت اول

بستن سال مالی در نرم افزار تعاونی مسکن مهر
در این فیلم آموزشی در خصوص بستن سال مالی در نرم افزار تعاونی مسکن مهر صحبت شده است. به دلیل طولانی بودن بحث این آموزش در دو قسمت تهیه شده است که این فیلم مربوط به قسمت اول می باشد. در این فیلم آموزشی با روال بستن سال مالی آشنا شده و به تعریف حساب های تفصیلی مورد نیاز خواهیم پرداخت. تمامی مراحل به صورت عملی در نرم افزار تعاونی مسکن مهر انجام شده و از دسکتاپ فیلمبرداری شده است. همچنین با جایگاه حساب های تفصیلی سود (زیان) جاری و سنواتی در درختواره حساب ها آشنا می شوید.   دانلود فیلم آموزش بستن...
بیشتر