ثبت حسابداری واریزی اعضای تعاونی مسکن

ثبت سند حسابداری واریزی اعضای تعاونی مسکن
ثبت حسابداری واریزی اعضای تعاونی مسکن خیلی ساده قابل انجام می باشد. در این مقاله کوتاه چگونگی ثبت حسابداری واریزی تعاونی مسکن را آموزش خواهیم داد. با توجه به این که تعاونی‌های مسکن جز شرکت های از نوع تعاونی می باشند، هنگام تاسیس و ثبت آن، اعضای تعاونی مسکن مبالغی را به عنوان حق عضویت به حساب تعاونی واریز می کنند. بعد از ثبت و تشکیل شرکت تعاونی مسکن، نوبت به واریزی های اعضا جهت خرید زمین و ساخت و ساز پروژه های مختلف تعاونی می رسد. نوع واریزی اعضای تعاونی مسکن به حساب تعاونی :...
بیشتر

خدمات حسابداری مالی تعاونی ها

حسابداری، تهیه دفاتر مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه تعاونی های مسکن (ویژه تهران و شهرستان) شرکت راه حل های پویا جهت تسهیل امور حسابداری و مالی تعاونی های مسکن اقدام به ارائه خدمات مذکور به تعاونی های مسکن می نماید. این خدمات توسط افراد کارآزموده و حرفه ای در زمینه حسابداری ارائه می گردد. همکاران حسابدار ما خدمات زیر را در زمینه امور حسابداری و مالی تعاونی مسکن شما ارائه خواهند داد : 1) جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی بر اساس مدارک و مستندات 2) تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و ...
بیشتر